Posted on

මහමෙව්නාව බෞද්ධ විද්‍යාලය – Mahamevnawa Buddhist College

මහමෙව්නාව බෞද්ධ විද්‍යාලය - Mahamevnawa Buddhist College

මහමෙව්නාව බෞද්ධ විද්‍යාලය - Mahamevnawa Buddhist College

මහමෙව්නාව බෞද්ධ විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් කටයුතු සඳහා පිරිමි ගුරුවරු බඳවා ගැනීමට අයදුම්පත් කැඳවනු ලැබේ

ඉල්ලුම් කළ හැකි විෂයයන්
ගණිතය – ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය
විද්‍යාව – ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය
සෞඛ්‍යය හා ශාරීරික අධ්‍යාපනය – ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යය
ඉංග්‍රීසි
චිත්‍ර
නර්තනය
වයස් සීමාව
2018.06.31 දිනට වයස අවුරුදු 25-45 ත් අතර විය යුතුය.

Related links: https://www.shraddha.lk/home/mahamevnawa-buddhist-college/

Most reason search:

  • mahamevnawa buddhist college
  • mahameuna bauddha vidyalaya
  • mahamevnawa buddha school
  • mahamewnawa school
  • www mahamewnawa buddhist college lk
  • www mahamewnawa school

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*