Posted on

බුද්ධ චීවරය සහ එහි විනයානුකූල ක්‍රමය – Story of the monks robe according to Vinaya rules

story of the sivura robe kiribathgoda sesanda

චීවර යනු පාලි වචනයයි. සිවුර යනු එහි සිංහල ව්‍යවහාරයයි. එය භික්ෂූන් වහන්සේලා පරිහරණය කළ විශේෂිත වූ වස්ත්‍රයයි. එහි අර්ථයට අනුව චීර යනු කැබැල්ලයි. ඒ අනුව කැබලි එකතු කර සකස් කර ගත් වස්ත්‍රය චීවර නමින් හඳුන්වයි

බුදුරජාණන් වහන්සේ සිය ශ්‍රාවකයන් උදෙසා අනුමත කළ සිවුරු වර්ග තුනක් වේ.

1. පාංසුකූල චීවරය
2. ගහපති චීවරය
3. කඨික චීවරය

තැන් තැන්වල විසිකර දමා තිබෙන හෝ වැටී තිබෙන රෙදි කැබලි එකතු කොට සෝදා පිළිවෙළකට අමුණා මසාගත් සිවුරු පංසුකූල සිවුරු නමින් හඳුන්වයි. මුල් යුගයේ වැඩ විසූ භික්ෂූන් වහන්සේලා මෙම සිවුරු පරිහරණය කළහ.

මහා වග්ගපාළියට අනුව බුදුරජාණන් වහන්සේත් භික්ෂු සංඝයාත් පාංසුකූලික වස්ත්‍ර සිවුරු වශයෙන් පරිභෝග කළ බව පෙනේ.

චීවරයට කසට පැහැය උචිත වන්නේ කුමක්‌ නිසාද?

එම පැහැය නිසා චීවරය ඉක්‌මණින් කිළිටි නොවේ. අලංකාරය නිසා ඇතිවන තෘෂ්ණාදී කෙළෙස්‌ ඇති නොවේ. දුරට නොපෙනෙන බැවින් අන්තරායන් අඩු වෙයි. මැසි මදුරුවන්ට අප්‍රිය වර්ණයක්‌ බැවින් එම උවදුරු සිදුනොවේ.
Continue reading බුද්ධ චීවරය සහ එහි විනයානුකූල ක්‍රමය – Story of the monks robe according to Vinaya rules

Posted on

Standards for Robes and Atapirikara (SLS)

Standards_Robes_Atapirikara_by_CAA_and_SLSI_Sri_Lanka

Standards for Robes and Atapirikara have been come to significant need as part of remove inferior items. Consumer Affairs Protection Authority (CAA) and Sri Lanka Standards Institute have been instructed to stipulate new quality standards in the production and sale of Atapirikara and Robes.

According to the existing and accepted standards for Atapirikara that were gazetted on a recommendation by the Buddha Sasana Ministry under the Consumer Protection Authority Act, the items should conform to Sri Lanka Standard SLS 1257 and SLS 1258.

Two special gazette announcements have been issued as follows. 1918-20_S

1918-21_S,1918-21_S
Continue reading Standards for Robes and Atapirikara (SLS)

Posted on

Blessing from Buddhism

buddha-wallpapers-photos-pictures-h2o-lily1-300x300

Blessing from Buddhism as a quotes

Just as the soft rains fill the streams,
pour into the rivers and join together in the oceans,
so may the power of every moment of your goodness
flow forth to awaken and heal all beings,
Those here now, those gone before, those yet to come.

By the power of every moment of your goodness
May your heart’s wishes be soon fulfilled
as completely shining as the bright full moon,
as magically as by a wish-fulfilling gem.

By the power of every moment of your goodness
May all dangers be averted and all disease be gone.
May no obstacle come across your way.
May you enjoy fulfilment and long life.

For all in whose heart dwells respect,
who follow the wisdom and compassion, of the Way,
May your life prosper in the four blessings
of old age, beauty, happiness and strength…

Posted on

Mahaweli Maha Seya Kothmale to Budda Sasana

Mahaweli Maha Seya Kothmale to Budda Sasana President Maithripala Sirisena worshipped Mahaweli Maha Seya in Kothmale today (Oct. 11), thus becoming the first Head of State to visit this Buddhist monument.

He visited the sacred place, after participating in the ‘Vana Ropa’ National Tree Planting Ceremony held today in Kothmale.

The President who arrived in the temple was warmly welcomed by the students of the Dhamma School of the temple. He had cordial discussions with the children and looked into the well-being of the Chief Incumbent Ven. Thispane Jinananda Thero.

President Sirisena observed the constructions being carried out in the temple premises. He also made an observation tour to the Kothmale Reservoir.

Ministers Naveen Dissanayake, Vijith Vijayamuni Soysa and Deputy Minister Anuradha Jayaratne also participated in this occasion.

The President yesterday attended in religious activities in Dimbulagala Aranya Senasana. He also looked into the well-being of the Chief Incumbent Ven. Millane Siriyalankara Thero.

මහවැලි මහාසෑය අප රටට පමණක් නොව ලෝකයේ විශිෂ්ඨ නිර්මාණ අතරින් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ගන්නා බව ට කිසිදු සැකයක් නොමැති බව මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි මයන්ත දිසානායක මහතා කියයි.

මන්ත්‍රිවරයා එසේ පැවැසුයේ මහා සංඝරත්නයට ගරු කිරීමක් ලෙස මහවැලි මහාසැයේ භාරකාර මණ්ඩලයේ ගරු සභාපති තනතුර නවීන් දිසානායක මැතිතුමා භාරගෙන මහා සංඝරත්නයේ ආශිර්වාදයෙන් හා මැණියන්ගේ මග පෙන්විම යටතේ ත්‍රෛනිකායික මහා සංඝරත්නය ඇතුඵ ජනාධිපතිතුමා හා අග්‍රමාත්‍ය තුමා කථානායක තුමා ඇතුලු විශේෂිත ආරාධිත අමුත්තන් ඇතුළු බැතමතුන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් අද ( 20 ) කොත්මලේ  මහවැලි මහා සෑය ශ්‍රී සම්බුද්ධ ශාසනයට පූඡා කිරීම සිදු කැරිණි.

Continue reading Mahaweli Maha Seya Kothmale to Budda Sasana

Posted on

Nalagiri Damanaya ha Maha Karuna Gunaya – Buddha Quotes

Nalagiri Damanaya ha Maha Karuna Gunaya - Buddha Quotes

පෙව්වේ රා මහ ඇත් රජෙකුටයි
නිකමට නොවේ කෝපය නිසා නසන්නටයි
හිස්ලුලු අත දිව්වේ මිනිසුන් බය හින්දයි
සමිදුන් පාමුල නාලාගිරි දන නැමුවයි
කමටද තවත් බස් මේ මහා කරැණා ගුණයයි..

තෙරුවන් සරණ ගිය උන් නැත බය දන්නේ
පන්සිල් නොපිලිපදින උන් කර්මය නැත දන්නේ
මෙත් කරැණා මුදිතා උපේක්බා විහිදෙන්නේ
තුන්රුවණමයි සැම අප රැක ගන්නේ…